bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na “Cykliczne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  Zadanie:
“Cykliczne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich”

W załączeniu:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy
Załącznik nr 5 - Wzór umowy,
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.


Termin składania ofert 8 lipca 2022 r. godz. 10.00


11.07.2022r
Informacja o wyborze oferty

Opublikował: DPS Ostoja
Publikacja dnia: 06.07.2022 11:36
Publikacja ostatniej zmiany: 11.07.2022 12:12
Dokument oglądany razy: 199
Nie podlega Ustawie